Usługi dla hodowców bydła

Firma Bizon Logistyka wraz z partnerami oferuje kompleksowe usługi hodowcom bydła. Jesteśmy przygotowani do zabezpieczenia potrzeb naszych klientów na każdym etapie prowadzenia hodowli. Zajmujemy się:

  • skupem i sprzedażą bydła – negocjujemy korzystne warunki dla wszystkich hodowców,
  • organizowaniem finansowania na zakup cieląt i odsadków – mamy własny program finansowania stworzony we współpracy z bankiem,
  • dowozem i odbiorem zwierząt – organizujemy pomoc w rozładunku i załadunku,
  • tworzeniem własnej bazy bydła – jest to sposób na skrócenie czasu niezbędnego na pozyskanie informacji dla ubojni,
  • zaopatrywaniem w cielęta i odsadki z hodowli polskich i zagranicznych,
  • wsparciem hodowli – probiotyki, witaminy, mleko,
  • doradztwem merytorycznym, organizacyjnym, prawnym,
  • edukacją na każdym etapie prowadzenia hodowli, organizacją szkoleń,
  • integracją społeczności hodowców i rolników.

Współpraca z hodowcami, ubojniami, producentami

Nasza rola polega na tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju hodowli bydła mięsnego i mlecznego. Zajmujemy się organizowaniem współpracy pomiędzy hodowcami, ubojniami, producentami oraz sektorem finansowania, doradztwa i marketingu rolniczego. Pośredniczymy pomiędzy rolnikami a instytucjami ukierunkowanymi na wsparcie. Staramy się stworzyć dogodne warunki rozwoju.

Skup i sprzedaż bydła

Sprzedaż cieląt i odsadków

Probiotyki